Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Aandachtspunten voor vreemdelingen toezicht BES

door Op 15-06-2018

Het vreemdelingentoezicht in Caribisch Nederland moet verbeteren op enkele punten. Dat is naar voren gekomen bij de evaluatie van de Wet toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij de evaluatie is gekeken of de uitvoerende diensten op de eilanden voldoende functioneren  op het terrein van grenstoezicht, vreemdelingentoezicht, reguliere toelating, asiel en vreemdelingenbewaring. In het algemeen is geconstateerd dat de betrokken organisaties aan de hand van de huidige vreemdelingenwetgeving hun taken goed kunnen uitvoeren en handhaven.

Op enkele specifieke juridische en procedurele punten zijn aanbevelingen gedaan om de regelgeving of werkprocessen aan te passen. Zo blijkt het bijvoorbeeld niet goed mogelijk Europese Nederlanders te controleren op overschrijding van de vrije verblijfstermijn. Het toezicht op vreemdelingen moet verbeterd worden. In reactie hierop heeft minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus toegezegd concrete maatregelen te zullen treffen. De bewindsman gaat met de betrokken organisaties bespreken op welke onderdelen de vreemdelingenwet- en regelgeving in Caribisch Nederland aangepast moet worden.