Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Cft bezorgd over begrotingen Curaçao en Bonaire

door Op 21-06-2018

Het College Financieel Toezicht (Cft) blijft zorgen houden over de begroting van Curaςao. Het land heeft meer inzicht en betere sturing nodig bij de uitvoering daarvan. Dat heeft het Cft laten weten tijdens het bezoek aan het eiland; gisteren hield het college een persconferentie. Het Antilliaans Dagblad bericht er over. De regering moet dit jaar minimaal een derde van het voorlopige tekort van 113 miljoen gulden uit 2017 compenseren. Er zijn al wel enkele maatregelen genomen en verwerkt in de begrotingswijziging, die nog door de Staten moet worden goedgekeurd. Maar de eerste uitvoeringsrapportage laat volgens het Cft onvoldoende zien wat het effect is van de maatregelen. Daarbij komt dat de belastinginkomsten over het eerste kwartaal van dit jaar tegenvallen, en om een nieuw tekort te voorkomen zijn volgens het Cft nog aanvullende maatregelen nodig. Vanmorgen heeft het Cft een persbericht gestuurd over de financiële situatie van Bonaire. Ook daarover worden zorgen geuit. Met het bestuurscollege is uitgebreid gesproken over de benodigde bestuurskracht om verbeteringen door te voeren op het gebied van de begrotings- en verantwoordingscyclus en het financieel beheer. Ondanks diverse plannen constateert het Cft een te beperkte voortgang bij de noodzakelijke verbetering van het financieel beheer.

Foto: Voorzitter van het Cft Raymond Gradus