Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

GroenLinks: Nederlandse regering bemoeit zich te weinig met Isla-vervuiling

door Op 24-08-2018

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks vindt dat de Nederlandse regering zich te afzijdig houdt van de problematiek rond de Isla-raffinaderij. Fractielid Özütok (foto) heeft daarom de kwestie via schriftelijke vragen aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw aangekaart. Volgens Koninkrijksrelaties.nu is de aanleiding een juridisch onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam waaruit kan worden opgemaakt dat het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk kan worden gesteld voor de mensenrechtenschendingen op Curaçao, veroorzaakt door de uitstoot van de raffinaderij. In het verlengde daarvan verwijst Özütok naar de uitkomsten van de Nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017, waaruit blijkt dat de overlast voor burgers de afgelopen jaren alleen maar verder is toegenomen.