Nu on air

Title

Artist

Background

Isla vecht beslaglegging van 75 miljoen gulden aan

17-04-2018

Morgen dient een kort geding dat de Isla heeft aangespannen tegen de beslaglegging van in totaal 75 miljoen gulden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Die beslaglegging was afgelopen maart uitgevoerd door de Stichting Humanitaire Zorg, 25 omwonenden van de raffinaderij en de Stichting Schoon Milieu op Curaςao. Aanleiding was een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijk Ordening dat begin 2017 was afgerond. Daaruit zou blijken dat in 2014 de toegestane uitstoot van 80 microgram per kubieke meter was overschreden. In 2010 had het Hof bepaald dat in dat geval een dwangsom van 75 miljoen gulden kan worden opgelegd. Dit is gebeurd bij drie betrokken, minder essentiële entiteiten, waaronder ook de Girobank. Centrale vraag is morgen of de norm in 2014 inderdaad is overschreden, op basis van de kriteria die in 2010 zijn vastgesteld, aldus advocaat Bertie Braam van de gedaagde partijen.