Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Kenneth Gijsbertha moet vandaag antwoord geven op de vraag van het Cft

door Op 06-03-2019

Vanmiddag om 4 uur vindt er coalitieberaad plaats tussen de ministers en de parlementariërs van de partijen PAR, MAN en PIN. Onderwerp is de financiële situatie en het antwoord aan het College Financieel Toezicht. Die heeft eind vorige maand de minister van Financiën Kenneth Gijsbertha gevraagd uiterlijk 6 maart aan te geven hoe hij 127 miljoen gulden gaat bezuinigen op de begroting van 2019.

Volgens het Cft is zo’n bezuiniging onontkoombaar. De ministerraad is gisteren al bijeengekomen om hierover te praten, maar volgens verschillende bronnen is het voor Gijsbertha uiterst lastig om zo veel te bezuinigen.