Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Openbaar Ministerie: zaken mensensmokkel fors toegenomen

door Op 22-01-2018

De zaken van mensensmokkel op Curaçao zijn in 2017 flink toegenomen in vergelijking met eerdere jaren. In 2015 werden 4 zaken van mensensmokkel naar de rechter gebracht. In 2016 twee en in 2017 zijn 14 zaken behandeld waarvan reeds 9 ter zitting gebracht. Vijf zaken uit 2017 zullen in 2018 ter zitting worden gebracht. Behalve mensensmokkel heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ook succesvol zaken van mensenhandel voorgedragen en berecht, waaronder grote onderzoeken als “De Rode Leeuw” (2009), “Race Café” (2013) “Victoria” (2014), en “Bandera Grill” uit 2016, en in 2017 naar de rechter gebracht. Het OM heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar wat genoemd wordt “tragomeisjes”. De meeste ongedocumenteerde vrouwen die in het onderzoek zijn geïnterviewd gaven aan eerst op legale wijze per vliegtuig naar ons land te zijn gekomen. Pas na te zijn uitgezet kozen zij ervoor om daarna opnieuw, maar nu illegaal via smokkelboten naar Curaçao te komen. Ze lopen daarbij grote kans op seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Sectoren waar mensenhandel geregeld voorkomen zijn de bouw, toerisme en horeca.