Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Ruzie tussen inspecteur Huurman en Advent Ziekenhuis loopt verder op

door Op 24-07-2018

Met een grote advertentie in het Antilliaans Dagblad reageert het Advent Ziekenhuis op de aangifte van de inspectie van Volksgezondheid tegen de directie van het Advent ziekenhuis bij het Openbaar Ministerie. Het ziekenhuis legt in deze advertentie uit waarom het Advent de afgelopen week de gesprekken met inspecteur Huurman heeft uitgesteld. Op 5 juli jongstleden is een oficiële klacht tegen hem ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid over Huurmans disfunctioneren en wangedrag. De verantwoordelijke minister heeft de respons op de klachtenprocedure gisteren aan het ziekenhuis gestuurd en het ziekenhuis heeft Huurman benaderd voor voortzetting van het overleg. Volgens de directie van het Advent ziekenhuis is zijn gedrag inmiddels bewijsbaar onacceptabel en onnodig schadelijk voor de patienten. Volgens hen misleidt inspecteur Huurman de media en tracht hij een foutief beeld te creeren. Jan Huurman liet in een telefonisich gesprek met het Advent weten door te gaan met zijn aangifte. Het Advent overweegt om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie tegen Huurman voor het doen van een valse aangfite.

Foto Caribisch Netwerk