Huidig nummer

Titel

Artiest


Statenvoorzitter Millerson laakt gebrek aan respect van Den Haag voor Caribische partners

door Op 09-01-2019

Statenvoorzitter William Millerson noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat er binnen het Koninkrijk na een groot aantal jaren van gezamenlijk verleden nog steeds een ernstig gebrek aan respect, vertrouwen en solidariteit is voor de partners in het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat zei Millerson bij de opening van het interparlementair Koninkrijksoverleg, Ipko gisteren in Sint Maarten. Volgens Millerson moet aantal zaken beduidend anders. Hij noemt onder meer het voorstel van een nieuwe geschillenregeling dat totaal niet tegemoet komt aan de wensen van de vier parlementen. Ook verwerpt hij het plan van  de burgemeester van Leeuwarden om kansloze Antillianen te ontmoedigen om zich te vestigen in de gemeente. Daarnaast zegt hij dat er vanuit het Europees deel van het Koninkrijk weinig begrip is voor de dagelijkse realiteit die de komst van vele Venezolanan teweeg brengt op Aruba, Curaçao en ook Bonaire. Die problemen uiten zich in onder meer de volksgezondheid, het onderwijs, werkloosheid, criminaliteit en prostitutie, volgens Millerson. Vanwege de kleinschaligheid van de gemeenschappen gaat een zeer negatief effect uit van deze migratiestroom. Hij vraagt hiervoor meer begrip en inzicht van de partners in het Europees deel van het Koninkrijk.

Foto Nico van der Ven