Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Algemene Rekenkamer

PAR-leider Quincy Girigorie laat weten dat zijn partij al eerder heeft gezegd dat de begroting van de regering ‘onrealistisch’ is.

Volgens de Algemene rekenkamer staan er veel fouten en onzekerheden in de jaarrekening. Daarmee geeft het geen deugdelijk beeld.

De begroting van 2023 van het politiekorps is niet overschreden, terwijl er jarenlang elke keer geld bij moest

In een onlangs uitgebracht rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao over het politiekorps wordt alarm geslagen over de kosten van het almaar stijgende overwerk. Tussen 2018 en 2021 steeg deze van ruim 12 miljoen per jaar naar ruim 19 miljoen. Sommige medewerkers ontvangen maandelijks meer dan 9000 gulden aan overwerk. Het probleem wordt veroorzaakt door […]

Algemene Rekenkamer reageert over verzoek van Curaçasoe parlement over onderzoek binnen de stichting voor volkshuisvesting

De Algemene Rekenkamer gaat mogelijk een onderzoek doen naar FKP. Onlangs hebben de Staten een motie aangenomen voor nader onderzoek bij de sociale woningbouwstichting. De Staten willen dat de Rekenkamer een onderzoek uitvoert naar het beleid en het functioneren van de processen binnen de FKP. De resultaten kunnen gebruikt worden om het functioneren van de […]

Het project om camera’s langs de wegen te plaatsen kon beter. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport.  Zo is vooraf geen budget voor het project geregeld. Bovendien is het daarna beschikbaar gestelde budget met bijna 2 miljoen overschreden, terwijl het project nog niet is afgerond. Van fase 1 is alleen een deel opgeleverd. […]

De overheid heeft haar subsidiebeleid niet op orde. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. In 2021 hebben 25 instellingen een subsidie gekregen terwijl ze geen verantwoording aflegden over hun financiën. Zo hebben drie instellingen helemaal geen jaarrekening laten zien en 22 slechts gedeeltelijk. In totaal is er 53 miljoen gulden naar deze instellingen […]

De rapporten van de Algemene Rekenkamer worden niet voortvarend door het parlement opgepakt. Van de zeven rapporten die de Algemene Rekenkamer in 2021 heeft uitgebracht, hebben de Staten slechts een behandeld. Dat meldt de Rekenkamer in haar jaarverslag over 2021. Alleen de jaarrekening van 2019 van het Land Curaçao is door de Staten in een […]