Nu on air

Title

Artist

Background

aov

De initiatiefwet voor de invoering van een basispensioen is versimpeld. Dat lichtte oppositiepartij MAN gisteren in de Staten toe. Het wetsvoorstel is een initiatief van de MAN en is al sinds 2015 in de maak. Doel van de wet is dat alle werknemers pensioen opbouwen naast de magere aov. Het voorstel is met de input […]

Gepensioneerde FKP-huurders krijgen een meevaller. De woningbouwstichting geeft tot 1 juli korting op de huur. Deze tijdelijke huurverlaging is voor aov-trekkers. Het gaat om 10 procent korting per maand. De huurverlaging wordt in juli verrekend. Het bedrag wordt dan op hun bankrekening gestort, na aftrek van een eventuele huurachterstand. Met deze beslissing komen FKP en […]

De tweede dag van 2023 begon voor een boel gepensioneerden zuur. Hun maandelijkse aov-uitkering was niet bijgeschreven op hun rekening. Dit gold enkel voor ACU-spaarders. Door een technisch foutje was het geld niet overgemaakt aan ACU. De fout lag volgens de spaar-en kredietcoöperatie bij de huisbankier van SVB. In eerste instantie wilde ACU de aov-pensioenen […]

Gepensioneerden die in het buitenland wonen moeten weer 10 procent inleveren op hun aov- en nabestaandenpensioen. Althans, als de wetswijziging wordt aangenomen. Het ministerie van Soaw wil op deze manier de tekorten in het sociale fonds dekken. In 2017 werden niet-ingezetenen al gekort op hun aov- en aww-uitkering. Het argument destijds was dat zij minder […]

Gepensioneerden met alleen een basispensioen krijgen een kwijtschelding van de Onroende Zaakbelasting (OZB). Zo staat in het document Richtlijnen ter invordering van belastingen dat in handen is van het Antilliaans Dagblad. Het ministerie oordeelt dat voor het invorderen van de OZB de burger ook de nodige betalingscapaciteit moet hebben. Het gaat om personen die naast […]

De Sociale Verzekeringsbank SVB stelt voor om de Algemene Ouderdomsverzekering AOV te koppelen aan draagkracht. Dat betekent dat welvarende gepensioneerden minder pensioen krijgen. Voordat dat gebeurt stelt SVB voor om eerst een algehele korting op de AOV-korting toe te passen van 10 procent. Volgens de SVB is een aanpassing van de huidige pensioenregeling nodig in […]