Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

blanco advies

De Raad van State heeft een blanco advies uitgebracht over het belastingverdrag met Malta. Dat betekent dat het adviesorgaan geen inhoudelijke opmerkingen heeft. Daarmee zijn alle bezwaren tegen het wetsontwerp van tafel. Al in 2015 is het verdrag tussen Curaçao en Malta gesloten. Maar deze is nooit door Nederland bekrachtigd. Het verdrag treedt pas in […]