Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

consultancy

De consultancy-uitgaven van de overheid zijn in de periode 2016-2019 sterk gedaald. Zo blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het consultancy-beleid van de overheid. In die periode werd er voor ongeveer 8 miljoen gulden aan consultancy-kosten uitgegeven. In de periode 2011-2015 was dat nog bijna 47,5 miljoen. De Algemene Rekenkamer heeft overigens […]