Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

criminaliteitsbestrijding

Vandaag is het Justitieel Vierpartijenoverleg afgerond. De conferentie vond plaats op Aruba. Volgens de Arubaanse minister van Justitie was de vergadering vruchtbaar. Er zijn belangrijke beslissingen genomen die de veiligheid van het koninkrijk vergroten. Ook op het gebied van de versterking van de rechtshandhavingsketen zijn belangrijke stappen gezet. Met name op het gebied van de […]