Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

electorale raad

Pacheco Römer en Charles do Rego hebben onlangs afscheid genomen van de Electorale Raad. Vanwege hun leeftijd moesten ze opstappen als voorzitter en vicevoorzitter van het voormalige Hoofdstembureau. Beide mannen hebben jaren de verkiezingen op Curaçao georganiseerd. Deze maand moest er een nieuw bestuur aantreden. Maar het benoemingsproces heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het zittingstermijn […]

De leden van de Electorale Raad (ER) vervullen hun functie in principe vrijwillig en doen dat uit een intrinsieke motivatie het land en de democratie te dienen. Dat neemt niet weg dat hen een vaste geldelijke vergoeding toekomt. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. In de toelichting bij een nu officieel gepubliceerd Landsbesluit houdende algemene maatregelen […]

Van ongeveer een kwart van het totaalaantal kandidaten die meedeed aan de laatste verkiezingen zijn de grote donateurs niet bekend. Dat maakt de Electorale Raad bekend die daarvan aangifte gaat doen bij het Openbaar Ministerie. Verkiezingskandidaten zijn wettelijk verplicht via een formulier op te geven of ze wel of geen giften boven de 5000 gulden […]

De Electorale Raad die sinds een maand in haar huidige vorm bestaat is nog niet ingericht zoals opgenomen in de wet. Dat zei huidig raadsvoorzitter Raymond ‘Pacheco’ Römer in het parlement. De raad beschikt nog niet over een secretariaat en ook het reglement van orde is nog niet vastgesteld. De Raad kampt daarnaast met geldtekort […]

De vacature-advertenties voor een nieuwe voorzitter voor de Curaçaose Electorale Raad worden begin volgend jaar gepubliceerd. Dat bevestigt huidig voorzitter Raymond Römer tegenover de Amigoe. Römer liet vóór de verkiezingen van afgelopen maart al weten ermee te willen ophouden. Römer leidt de Raad al sinds 1982 en wil nog vóór zijn aftreden de Electorale Raad […]

De Electorale Raad heeft gisteren niet de definitieve verkiezingsuitslag kunnen vaststellen. De Raad gaat nog intern beraad voeren. Dat is de uitkomst van een turbulente dag in het WTC waar verschillende partijen bezwaar maakten tegen de verkiezingsuitslag. Volgens onder meer de partij Un Kambio pa Kòrsou en de advocaat namens die partij, Achim Henriquez, hebben […]

Volgens voorzitter van de Electorale Raad Raymond ‘Pacheco’ Römer zijn er geen indicaties dat duizenden mensen een stem hebben uitgebracht op een zwart-wit stembiljet in plaats van een biljet dat in kleur is gedrukt. De raad onderzoekt sinds vrijdagavond de verhalen dat heel veel mensen een stem hebben uitgebracht op een zwart-wit stembiljet. Volgens Römer […]

Curaçao gaat vandaag naar de stembus. Maar van de gebruikelijke verkiezingsdrukte zal geen sprake zijn. Er gelden strenge corona maatregelen. De kiezers wordt aangeraden de hele tijd een mondkapje op te houden, bijeenkomsten met meerdere personen te vermijden en na het uitbrengen van de stem direct terug naar huis te gaan. Er zijn op Curaçao […]

De Electorale Raad van Curaçao heeft gisteravond bekend gemaakt dat de kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen van 19 maart niet wordt gewijzigd. Afgelopen zondag werd Almier Godett doodgeschoten. Hij stond vierde op de lijst van Trabou pa Kòrsou. De voorschriften verbieden dat er nog wijzigingen worden aangebracht aan de lijsten zoals die begin februari zijn goed […]

De Electorale Raad heeft 20.000 rode potloden gekocht voor de komende steunverkiezingen op 30 en 31 januari. Ook zijn er evenveel stembiljetten besteld. Dat werd gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. In 2016 kwamen zo’n 12.000 mensen een stem uitbrengen tijdens de steunverkiezingen, dat is tot nu toe het hogste aantal bij dergelijke verkiezingen. Nu doen […]

In totaal 24 politieke partijen hebben gisteren hun kandidatenlijst ingeleverd bij de Electorale Raad. Dat gebeurde in het WTC tussen 9 uur ’s ochtends en 6 uur ’s middags. Volgens de Electorale Raad is alles goed verlopen, waren alle partijen op tijd en hield iedereen zich aan de coronamaatregelen. Van de 24 partijen moeten er […]

In totaal 27 politieke groeperingen hebben interesse getoond om mee te doen aan de komende parlementsverkiezingen. Het aantal partijen dat bij de Electorale Raad heeft aangegeven deel te willen nemen ligt ver boven het gemiddelde. De eerste stap die de partijen moeten nemen is het indienen van een kandidatenlijst op 21 januari. De tijd om […]

In totaal 24 politieke partijen hebben aangegeven mee te willen doen aan de Curaçaose parlementsverkiezingen op 19 maart volgend jaar. Gisteren was er een informatiebijeenkomst van de Electorale Raad over de verkiezingen. Daar hebben 24 verschillende vertegenwoordigers van partijen zich gemeld. Het gaat niet alleen om politieke groeperingen, maar ook om individuen. Alles wijst er […]

Statenlid voor de partij Kòrsou di Nos Tur Meindert ‘Menki’ Rojer is het niet eens met de verzelfstandiging van het Curaçaose Stembureau. Volgens hem heeft Curaçao veel financiële problemen en zijn veel mensen onzeker over hun baan, of zitten ze helemaal zonder werk. In die omstandigheden is het volgens hem onzin om snel een verzelfstandiging […]