Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

financien

De schulden van ABC-busbedrijf worden gesaneerd. De aanbieder van openbaar vervoer heeft een akkoord gesloten met de belastingdienst. Het gaat om een bedrag van 11,8 miljoen gulden. Ook krijgt het busbedrijf 2 miljoen gulden extra aan subsidie. Dat meldt de minister van Financiën. Dit geeft het ABC-busbedrijf de nodige financiële ruimte om geen nieuwe belastingschulden […]

De staatssecretaris van Financiën is op Curaçao. Aukje de Vries  bezoekt de Caribische eilanden in het kader van het programma Versterkt Grenstoezicht. Vandaag gaat ze in gesprek met ouders die door de toeslagenaffaire getroffen zijn. Daarnaast spreekt ze het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. De Vries overlegt verder met vertegenwoordigers van organisaties die zich […]

Bejaardentehuis Nos Welita heeft een instructie gekregen van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Op organisatorisch vlak valt er veel te verbeteren. Zo is er geen duidelijke scheiding tussen het bestuur en de directie van Nos Welita. Het bestuur moet meer op afstand staan en zich uitsluitend bezighouden met toezicht op de directie. Verder is de […]

Het ziet ernaar uit dat de wegenbelasting in zijn huidige vorm niet lang meer bestaat. De kans bestaat dat volgend jaar de motorrijtuigenbelasting verrekend gaat worden in de brandstofprijzen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Gevolg hiervan is dat mensen die veel kilometers afleggen, meer wegenbelasting betalen dan mensen die maar weinig gebruik maken van gemotoriseerd […]

Ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht het vakantiegeld terug. Althans dat is de wens van het kabinet. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De bedoeling is dit per 1 juni 2022 in werking te laten treden. Daardoor krijgen de ambtenaren, maar ook leerkrachten vervolgens over alle maanden tot en met nu alsnog de 12,5 procent korting uitgekeerd. […]

De uitbetaling van de extra financiële steun aan Selikor laat op zich wachten. Volgens de ministeries van Financiën en Gezondheid heeft het vuilophaalbedrijf niet alle documenten aangeleverd. Daardoor is de tweede tranche nog niet overgemaakt. De extra financiering is bedoeld voor aanvullende werkzaamheden, zoals de schoonmaak van openbare wegen. Achteraf werd er van Selikor geëist […]

Curaçao lijkt het financieel beter te doen dan verwacht. In het eerste kwartaal van 2022 heeft het land een overschot van 102 miljoen gulden behaald. Dat is twee keer meer dan begroot. Dat blijkt uit de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal van 2022. Aanvankelijk werd voor heel 2022 rekening gehouden met een tekort van 162 […]

Dit jaar moet de belastingopbrengsten uit de loterij omhoog. Dit is een van de doelen van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Om dit te bereiken zal er streng worden opgetreden tegen illegaal nummerverkoop. Hieronder wordt verstaan de verkoop van loten die niet door Fundashon Wega di Number Kòrsou zijn uitgegeven. Ook loterijverkopers die […]

De regering gaat kijken of de snel stijgende brandstofprijs kan worden beperkt door de accijns te verlagen. Ook wordt er gesleuteld aan de omzetbelasting. De omzetbelasting die leveranciers van benzine aan Curoil moeten betalen zou bijvoorbeeld verrekend kunnen worden met de omzetbelasting die zij van de consument ontvangen. Dit is een van de voorstellen die […]

Oud-minister van Financien, Kenneth Gijsbertha, heeft vlak voor de verkiezingen een baan voor zijn dochter geregeld. Dat zegt Javier Silvania in een persbericht. Volgens Silvania is het contract met de dochter van zijn voorganger op ‘irreguliere’ wijze tot stand gekomen. Onlangs spande Vanessa Gijsbertha een rechtszaak aan tegen Silvania. Ze wilde dat hij zijn beschuldigingen […]

Premier Gilmar Pisas betreurt het feit dat de overheid achterloopt bij het betalen van rekeningen. Dat antwoordde de premier op vragen tijdens een persconferentie. Het is geen onwil, maar een overdaad aan openstaande rekeningen, aldus de premier. De situatie heeft er onder andere toe geleid dat de website Bakuna.cw momenteel uit de lucht is. Ook […]

Curaçao heeft een schuld van ruim 4 miljard gulden. Zo meldt het College financieel toezicht (Cft) aan minister van Financiën Javier Silvania. Dat is gelijk aan 91% van het bruto binnenlands product. Het bedrag is overigens de financiële stand van zaken van het land tot aan de eerste 6 maanden van 2021. De lockdown in […]

De Raad van ministers heeft het contract met het bedrijf van de dochter van voormalig minister van Financiën Kenneth Gijsbertha ontbonden. Zo schrijft de Amigoe. Het contract met Gijsbertha’s dochter was omstreden. Vanessa Gijsbertha werd als consultant via haar eigen adviesbureau ingehuurd om het belastingstelsel te herzien. Daarvoor kreeg zij een vergoeding van 23 duizend […]

De Curaçaose regering is momenteel in overleg met Nederland over de oprichting van een Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, beter bekend onder de naam OHO. Volgens minister van Financiën Kenneth Gijsbertha wordt daarbij onder meer gesproken over een lening van 170 miljoen gulden om rekeninghouders van de Girobank hun geld te kunnen geven. Zoals bekend […]

Online gaming kan de Landskas jaarlijks zo’n 100 miljoen gulden opleveren. Dat meldt Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2021. Het is onbekend hoeveel geld de overheid op dit moment binnenhaalt met online gaming. Eerder werd al bekend dat de prijs voor een masterlicentie in online gaming is verdubbeld van […]