Nu on air

Title

Artist

Background

financiering

Het CMC moet haar eigen geld opmaken voordat ze het land Curaçao om een lening komt vragen. De coalitiepartijen MFK en PNP hebben daarvoor met succes een motie ingediend in de Staten. De partijen worden daarbij ondersteund door de eenmansfractie Trabou pa Kòrsou. Het CMC heeft volgens de indieners van de motie 2 miljoen toegekend […]

Maar liefst 197 van de 353 politiek kandidaten die op 19 maart aan de verkiezingen hebben meegedaan hebben nog geen verslag gedaan van hun financiering. Zo meldt de Curaçaose Kiesraad. Giften boven 5.000 gulden moeten binnen een maand na de verkiezingsdag worden gemeld. Ook als er geen giften zijn ontvangen. Het niet nakomen van die […]

Bonaire krijgt bijna 3 miljoen euro om het afvalbeheer op het eiland te verbeteren. Van het geld worden onder meer afvaltrucks en een persmachine voor gescheiden inzameling van bedrijfsafval gefinancierd. Ook wordt de inzameling van klein gevaarlijk afval verbeterd, zoals verf of batterijen. Verder moet het huisafval beter gescheiden worden. Dit vraagt om meer voorlichting […]