Nu on air

Title

Artist

Background

illegaliteit

Personen die illegaal bouwen of terreinen inpikken zijn gewaarschuwd. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gaat samen met de politie hard optreden tegen overtreders. Binnen het ministerie wordt er een team samengesteld dat zich specifiek met deze problematiek gaat bezighouden. Onder andere bij Dam Pretu zal er met harde hand worden opgetreden. Buurtbewoners […]