Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

ouderenraad

De ouderenraad heeft een rapport overhandigd aan de ministers van GMN en Soaw. In het Adviesrapport Wet- en Regelgeving Ouderenzorg is geconstateerd dat er sprake is van vergrijzing. Ook het aantal bejaarden- en verzorgingstehuizen neemt toe. Volgens de Raad gebeuren er soms dingen in tehuizen die het daglicht niet verdragen, waardoor de Raad zich geroepen […]