Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

overheid nv’s

De directeuren van overheid-nv’s zijn het niet eens met het maximumsalaris dat is vastgelegd in de nieuwe wet. Zij vinden dat ze recht hebben op het dubbele. Dit schrijven ze in een brief aan de ministerraad. De wet gaat uit van een maximuminkomen van 263.000 gulden per jaar. Zelf komen zij uit op ruim een […]

Sinds gisteren is er een wet voor maximumsalaris voor overheid nv’s. De raad van ministers is daarmee akkoord gegaan. Topfunctionarissen van bedrijven die een band hebben met de overheid kunnen nu maximaal 263.000 gulden aan salaris ontvangen. Mensen die nu meer dan dat bedrag verdienen moeten binnen 2 jaar salaris inleveren. Het bedrag is gekoppeld […]