Nu on air

Title

Artist

Background

ozb

Minister van financiën Silvania heeft de notarissen een deadline gegeven. Uiterlijk 1 oktober moeten zij alle achterstallige akten inleveren bij de Belastingdienst. Bij vier  notarissen is de achterstand opgelopen tot ruim een half jaar. Burgers zijn hiervan de dupe. Als gevolg van de achterstand kan de belastingdienst OZB- aanslagen opleggen aan de oude eigenaar van […]

De Belastingdienst heeft in augustus een recordbedrag van 102,5 miljoen gulden geïnd. Dat is bijna 20 miljoen meer dan in augustus vorig jaar. Volgens Financiënminister Silvania blijft de Belastingdienst alle records verbreken. Er wordt steeds meer omzetbelasting opgehaald. De intensievere controles van de belastingaccountantsbureau hebben hieraan bijgedragen. Ook is de Belastingdienst bezig met een inhaalslag […]

In lijn met de trend van de afgelopen maanden is ook de maand mei positief afgesloten voor wat betreft de belastingopbrengsten. De belastingdienst realiseerde een opbrengst van 102 miljoen gulden. Dit is 23,7 miljoen gulden meer dan begroot. De belangrijkste bijdrage aan dit overschot werd geleverd door de ozb welke met een opbrengst van 25,2 […]

Gepensioneerden met alleen een basispensioen krijgen een kwijtschelding van de Onroende Zaakbelasting (OZB). Zo staat in het document Richtlijnen ter invordering van belastingen dat in handen is van het Antilliaans Dagblad. Het ministerie oordeelt dat voor het invorderen van de OZB de burger ook de nodige betalingscapaciteit moet hebben. Het gaat om personen die naast […]