Nu on air

Title

Artist

Background

Sigmar Carmelia

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is lid geworden van het SCN. Dat is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In totaal zijn 103 rechtbanken uit 45 verschillende landen hierbij aangesloten. Het SCN richt zich op een effectieve uitwisseling van informatie tussen de rechterlijke instanties […]