Nu on air

Title

Artist

Background

slavernijverleden

Het Nationaal Archief krijgt op 19 augustus bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer. De Nederlandse volksvertegenwoordigers komen op Curaçao een kijkje in de keuken nemen. Met name het beheer van de documenten over het slavernijverleden heeft de aandacht van de parlementariërs. Dat komt deels door de roep in Nederland om koloniale achternamen gratis […]

Vandaag is er een rondetafelgesprek over het slavernijverleden in Den Haag. De Kamer spreekt met verschillende vertegenwoordigers uit onder andere de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Het pakket met aanbevelingen vanuit Curaçao is aangedragen door Gibi Bacilio, voorzitter van het slavernijplatform. De stichting wil onder andere excuses en herstelbetalingen voor de slavernij, eerherstel voor vrijheidsstrijder Tula […]

De University of Curaçao is betrokken bij een nieuw onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in gebeurtenissen tijdens de slavernij. Ook wordt er gekeken naar naar instituten en organisaties die hierbij betrokken waren. Dit schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Naast UoC, […]

Als het aan twee derde van de Nederlanders ligt, komt er een nationaal museum over het slavernijverleden. Zo blijkt uit een onderzoek onder 30.000 mensen. Er is behoefte aan meer informatie, zolang er geen eenzijdig beeld wordt geschetst. Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden adviseert nu daarom om een permanent Nederlands slavernijmuseum op te richten.

Het lanceren van het Slavenregister vult een grote leegte in de slavernijgeschiedenis van Curaçao. Vanaf nu kan iedereen online zijn of haar voorouders kan opzoeken. Dat zegt Frank Quirindongo, voorzitter van het Slavernij Platform en Erfenis van de Slavernij tegen caribisch Netwerk. Quirindongo zegt: “Pas door je verleden te kennen, kun je jezelf begrijpen.” Op […]