Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

terrorisme

De student heeft op vershillende van zijn social media accounts opgeroepen tot het voeren van een heilige oorlog voor het geloof.

Cyber crime, terrorisme en grensbewaking moeten volgens de Raad voor de rechtshandhaving worden verheven worden tot prioriteiten op het gebied van de nationale veiligheid. Dat staat in een gisteren gepresenteerd rapport. Volgens de Raad moet worden gewerkt aan de totstandkoming van specifieke wet- en regelgeving en beleid op de terreinen cyber security en terrorisme. Curaçao […]