Nu on air

Title

Artist

Background

Tot augustus 324 illegale Venezolanen teruggestuurd

30-09-2019

De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijkrelaties Raymond Knops schrijft in een brief aan de Eerste Kamer dat er volgens de Curaçaose autoriteiten in de eerste zeven maanden van 2019 324 Venezolaanse migranten zonder geldige verblijfstitel zijn teruggestuurd naar het land van herkomst. In 2018 en 2017 waren dat er respectievelijk 824 en 1203. Daarnaast hebben dit jaar 52 Venezolanen bezwaar aangetekend tegen hun verwijdering. In 2018 en 2017 waren dat er nog respectievelijk 16 en 8.