Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

WJZ

Voor het derde jaar heeft de UoC wetgevingsjuristen opgeleid. Dit keer kregen 16 juristen in overheidsdienst een certificaat. Door het grote tekort aan wetgevingsjuristen duurt het vaak lang voordat wetgeving tot stand komt. Met deze cursus geeft de universiteit een impuls aan de wetgevingstrajecten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De cursus is een samenwerkingsverband […]

Het ministerie van Financiën gaat de maximumnorm voor topinkomens onder de loep nemen. Medewerkers van het ministerie zullen samen met actuaris Keesen advies uitbrengen. Er wordt gekeken naar drie punten. Ten eerste de componenten van het norminkomen. Als tweede de termijn van de overgangsregeling. Tot slot de hoogte van de ontslagvergoeding. Op basis van het […]