Nu on air

Title

Artist

Background

autonomie

Nederland heeft te strenge voorwaarden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun. Dat bevestigt de Raad van Advies (RvA) in haar jaarverslag 2020. Liquiditeitssteun is inderdaad een noodzakelijkheid volgens het RvA. Het daarvoor nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) tast volgens de RvA echter de autonomie van Curaçao aan. De raad vroeg […]

Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes heeft laten weten de voorwaarden van Nederland voor financiële steun te accepteren. Wever-Croes zegt dat er geen ruimte meer is om aanpassingen aan te brengen. Ook Aruba was bang voor aantasting van de autonomie, maar nu is in de wet opgenomen dat deze zal worden gewaarborgd. De premier denkt dat […]

Staatssecretaris Raymond Knops kreeg verschillende Kamervragen over de Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit. De wet is vanaf het begin een heikel punt voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar is een van de Nederlandse voorwaarden voor noodsteun. Knops benadrukt dat de autonomie niet wordt aangetast door de wet, omdat de wet- en regelgeving bij de eilanden zelf […]