Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

begrotingstekort

Curaçao lijkt het financieel beter te doen dan verwacht. In het eerste kwartaal van 2022 heeft het land een overschot van 102 miljoen gulden behaald. Dat is twee keer meer dan begroot. Dat blijkt uit de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal van 2022. Aanvankelijk werd voor heel 2022 rekening gehouden met een tekort van 162 […]

Het College financieel toezicht verwacht een kleiner tekort dan eerder werd geraamd. Volgens een eigen berekening zal het verwachte tekort ongeveer 510 miljoen gulden bedragen. Eerder werd rekening gehouden met een tekort van 822 miljoen. Het Cft adviseert de Curaçaose overheid de nieuwe gewijzigde begroting over te nemen en aan het parlement voor te leggen.

De Curaçaose begroting vertoont volgend jaar een tekort van meer dan 260 miljoen gulden op haar jaarlijks terugkerende uitgaven. Dat meldt het ministerie van Financiën in een verslag aan de Staten. Eerder werd nog uitgegaan van een groter tekort. Volgens de prognoses van de overheid zal er vanaf volgend jaar tot 2025 een tekort te […]

De Curaçaose overheidsbegroting voor het dienstjaar 2021 sloot per eind april jongstleden met een voorlopig negatief saldo. Zo blijkt uit de meest recente Financiële Management Rapportage die aan de Staten is aangeboden. Zo kwam de overheid alleen al op de lopende baten en lasten iets meer dan 70 miljoen tekort, terwijl er werd uitgegaan van […]

Het tekort op de Curaçaose begroting bedroeg eind juni in totaal 186 miljoen gulden. Naar verwachting zal het tekort verder lopen tot bijna 700 miljoen aan het eind van het jaar. Dat blijkt uit de reactie van het College Financieel Toezicht op de tweede uitvoeringsrapportage van dit jaar. Teglijkertijd is het volgens het Cft lastig […]