Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

nulmeting onderwijs

Het rapport van de doorlichting van het onderwijs is klaar. Minister Van Heydoorn heeft het rapport ontvangen van de Onderwijsinspectie. De nulmeting is in het kader van het ‘Landenpakket’ uitgevoerd in samenwerking met Nederland. De minister reageert pas inhoudelijk op de bevindingen na intern overleg. In de conceptversie werd geconcludeerd dat het onderwijs op Curaçao […]