Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

pensioenen

Financiënminister Silvania breekt een lans voor het indexeren van APC-pensioenen. Maar voordat dit überhaupt kan moeten de Staten eerst de wet voor topinkomens goedkeuren. De indexering van APC-pensioenen is gekoppeld aan de indexering van de salarissen van ambtenaren en aan de financiële situatie van het pensioenfonds. Vanwege de afspraken met Nederland zijn de ambtenarensalarissen bevroren. […]

PHILIPSBURG – Het parlement van Sint Maarten is akkoord gegaan met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar. De verhoging geldt niet voor mensen die nu al de 60 zijn gepasseerd. Nederland stelde in de meeste recente voorwaarden voor nieuwe corona leningen nog een verhoging naar 67 jaar voor. Minister van […]