Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

verduurzaming zwaar verkeer

Curaçao heeft zich aangesloten bij een Nederlands initiatief voor de verduurzaming van zwaar verkeer. De ambitie is dat alle nieuw aangeschafte vrachtwagens en bussen vanaf 2040 emissieloos moeten zijn, bijvoorbeeld door elektrisch of op waterstof te rijden. Het uiteindelijke doel is dat in 2050 alle zwaar verkeer uitstootvrij is. Minister Cooper van VVRP tekende namens […]