Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Nederlandse financiering voor economie CAS-landen

door Op 16-05-2023

Nederland gaat bijdragen aan de economische ontwikkeling van de CAS-landen. Dat gebeurt door het openstellen van de RVO-garantieregelingen, het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie. De investeringen moeten ertoe leiden dat de economische structuur wordt versterkt en de financieel-economische zelfstandigheid van de eilanden toeneemt. De financiering is ook bedoeld voor het versnellen van de energietransitie en het verbeteren van de levensstandaard en werkgelegenheid. Exacte bedragen zijn nog niet voor alle regelingen bekend. Zo heeft het Nederlandse kabinet tot nu toe 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Groeifonds. Als er meerdere veelbelovende aanvragen zijn dan is een tweede openstelling van maximaal 100 miljoen euro mogelijk. 

Thema’s Nationaal Groeifonds

a) Klimaatadaptatie en energietransitie: het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (afname koraal, veranderende neerslagpatronen etc.) en het vormgeven van de hiermee samenhangende energietransitie (o.a. waterstofproductie- en export).

b) Onderwijs: versterking van de kwaliteit van het onderwijs door betere aansluiting op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de onderwijsinfrastructuur (o.a. digitale voorzieningen).

c) Digitalisering van de overheid: verbetering van de digitale infrastructuur van de overheden van de CAS-landen (o.a. bij het verlenen van vergunningen, het verwerken van belastingen en de datahuishouding van de overheid) versterkt de kwaliteit van de publieke dienstverlening richting burgers en bedrijven.

d) Basisinfrastructuur: de basisinfrastructuur op de eilanden is gebrekkig. De kwaliteit van de logistieke infrastructuur (wegen, zee- en luchthavens, industrial free zones) schiet tekort en de waterzuivering en afvalverwerking is niet op orde. Door verbetering hiervan kunnen de kosten voor bedrijven en burgers worden verlaagd en kan milieuschade worden voorkomen.

e) Kostenefficiënte voedselproductie: verbeteren van de kostenefficiënte in land- en tuinbouw, de visserij en bij visboerderijen, waardoor de grote afhankelijkheid van voedselimporten kan worden verminderd en het prijsniveau van voedsel kan worden verlaagd.

f) Verduurzaming economische sectoren, m.n. het toerisme: het toerisme is de belangrijkste economische pijler van de CAS-landen. Tegelijkertijd zorgt het voor een toenemende druk op het milieu. Verduurzaming van het toerisme, en de economie in het algemeen, is van belang voor het behoud van de toeristische aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de leefomgeving van de eilanden. 


Meningen van de lezer

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *