Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

algemene ledenvergadering

De ACU staat onder verscherpt toezicht van de centrale bank. Gisteren heeft de rechter de noodregeling goedgekeurd. Dat gebeurde op verzoek van de centrale bank. Daarmee is de toezichthouder van de financiële sector gemachtigd om bepaalde herstructureringen door te voeren. Dat geeft ACU de mogelijkheid om in lijn met de bestaande wet- en regelgeving door […]

Een motie bracht gisteren een einde aan de marathonvergadering van de spaar- en kredietcoöperatie ACU in het WTC. Gisteren moesten de leden stemmen voor de nieuwe statuten en een nieuwe bestuursstructuur. Tot een stemming is het niet gekomen. De leden hebben gevraagd de vergadering te schorsen en pas te hervatten op het moment dat de […]

De nieuwe statuten van spaar-en kredietcoöperatie ACU gaan er nu echt komen. Op zondag 10 juli buigen de leden zich over de nieuwe structuur. Tijdens een Algemene Ledenvergadering kunnen de ruim 30.000 leden hun stem uitbrengen. De aangepaste statuten voldoen aan de compliance regelgeving. Het gaat om de structuur en de verhoudingen tussen het bestuur, […]