Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

ministerraad

SBTNO is in de pen geklommen. De adviseur corporate governance constateert 69 vacatures bij de raden van commissarissen van overheidsentiteiten. Dat is een derde van het aantal commissarissen. Zo schrijft SBTNO in een brief aan de ministerraad. Veel van deze functies zijn al voor een langere periode vacant. Om de continuïteit in de RvC’s en […]

Tijdens de vergadering nam de voorzitter van DOEN contact op met premier Pisas. Daarbij werd een afspraak gemaakt voor vanmiddag 2 uur.

Als het aan minister Silvania ligt komt er een nieuwe kraamkliniek. Maandag maakte de minister van Gezondheid bekend dat de ministerraad akkoord is gegaan met nieuwbouw. De nieuwe kraamkliniek komt bij Colon, naast het ministerie van GMN. Dat zou het makkelijker maken om in te grijpen bij moeilijke bevallingen. De kraamkliniek is nu in Rio […]

Ambtenaren en het onderwijspersoneel krijgen alsnog de indexering over 2019 en 2020 uitbetaald. Dat heeft de ministerraad vanmorgen besloten. Met deze betaling is 46 miljoen gulden gemoeid. Dat is lager dan wat BPD-minister Martina voor ogen had. Hij wilde nog meer vergoedingen waar ambtenaren recht op hebben uitkeren, maar de financiële situatie van het land […]

Het lastige Ennia-dossier wordt vandaag in een buitengewone vergadering van de ministerraad besproken. Op tafel liggen twee scenario’s om de financiële problemen bij het pensioenfonds op te lossen. De centrale bank heeft een deadline gesteld. Uiterlijk 30 juni moet de politiek een keuze maken. Ook Nederland legt druk op het kabinet. Gedacht wordt aan een […]

De ministerraad neemt pas maandag een besluit over het nieuwe benzinetarief. Doordat minister Silvania van Financiën in het buitenland is, is de beslissing aangehouden. Er liggen verschillende scenario’s op tafel. De literprijs van benzine kan met 16 of zelfs 29 cent stijgen. Dat heeft te maken met de  verzachtende maatregelen die mogelijk worden ingetrokken, zoals […]

Het benzinetarief gaat deze week drastisch omhoog. Het gaat om een stijging van 16 of zelfs 29 cent per liter. Vandaag neemt de ministerraad een besluit. Dat meldt de Extra. Sinds maandag ging de prijs van water en stroom omlaag. De brandstoftarieven bleven daarentegen onveranderd. De ministerraad moet nog besluiten welke verzachtende maatregelen worden ingetrokken. […]

Cornelia Thesseling-Baaten is door de ministerraad benoemd tot notaris. Hierdoor zijn er weer tien notarissen op Curaçao. Sinds de veroordeling van Kleinmoedig was er een vacature ontstaan. Op voordracht van de rechtbank heeft de ministerraad Thesseling-Baaten deze week benoemd. Ze zit al ruim 24 jaar in het notariaat. 

De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe korpschef. Raymond Ellis mag zich na twee jaar officieel hoofdcommissaris van de politie noemen. Dat meldt de Extra. Hij stond sinds het vertrek van Mauricio Sambo op interimbasis aan het hoofd van de politie. Sambo stapte in 2020 op nadat er een rel […]

De ministerraad behandelt morgen de wetswijziging voor de invoering van getinte autoruiten. De Raad van Advies heeft de wijziging van commentaar voorzien. Het is de bedoeling dat de ministerraad de wet morgen goedkeurt. Getinte autoruiten moeten minimaal 35 procent van het licht doorlaten. Automobilisten hoeven hiervoor geen ontheffing meer aan te vragen. Volgens minister Cooper […]

De delegatie van de Tweede Kamer bezocht woensdag de ministerraad. Het ging hier om een beleefdheidsbezoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. De Nederlandse parlementariërs zijn tot en met vandaag op werkbezoek op Curaçao. Het werkbezoek van de delegatie staat in het teken van het slavernijverleden. Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat […]

De mogelijke prijsstijging van eieren wordt morgen besproken in de ministerraad. Dat meldt de Amigoe. Minister Ruisandro Cijntje van MEO is bereid de kippenboeren tegemoet te komen en mee te werken aan een tariefsverhoging. Op een voorwaarde. De nieuwe eierprijs moet op een evenwichtige manier tot stand komen. Een dozijn eieren kost 4,88 gulden. Deze […]

De korting van 24 cent op de brandstofprijzen is bijna een feit. Gisteren heeft de ministerraad het voorstel goedgekeurd. Op 14 april buigen de Staten zich over de wetsaanpassing, zodat het in werking kan treden. Het officiële wetgevingstraject wordt daarna doorlopen. Met het voorstel wordt het tarief van accijns op benzine verlaagd. Ook verdwijnt er […]