Nu on air

Title

Artist

Background

nederlandse staat

Er ligt een claim van 130 miljoen dollar tegen de Nederlandse staat. De claim is ingediend door voormalig Ennia bestuurder Abdallah Andraous. Zijn advocaat Rutsel Martha heeft een arbitrageverzoek ingediend op basis van een investeringsverdrag tussen Libanon en Nederland. Andraous heeft al vierenhalf jaar geen toegang tot zijn eigen vermogen, omdat Ennia door de centrale […]

De werkloosheid zal in een sneller tempo dalen als de overheid investeert in de infrastructuur. Dat zegt de centrale bank in een notitie over het meerjarige investeringsplan voor de infrastructuur. De overheid wil een inhaalslag maken met het achterstallig onderhoud aan de bestaande wegen. Hiervoor wil de overheid 250 miljoen gulden lenen bij de Nederlandse […]