Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Bonairianen minder religeus

door Op 06-06-2018

In 2017 behoorde 81 procent naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, tegen 88 procent in 2013. Gelovigen bezochten nog wel even vaak religieuze bijeenkomsten. Dat blijkt uit de Omnibusenquête van het CBS, die is gehouden onder inwoners van 15 jaar en ouder.

Vooral het percentage rooms-katholieken is afgenomen, van 68 in 2013 naar 60 in 2017. Daarmee blijft het katholicisme met afstand de grootste religie op het eiland. Van de inwoners rekent 7 procent zich tot de Pinkstergemeente, is 3 procent protestants en een ongeveer even grote groep evangelisch.

Onder mannen nam het percentage zelfverklaard religieuzen af, van meer dan 87 in 2013 naar minder dan 78 in 2017. Bij vrouwen was geen significante daling zichtbaar.