Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Cft dreigt Curaçao met aanwijzing

door Op 10-01-2018

Het College Financieel Toezicht (Cft) heeft minister van Financiën Kenneth Gijsbertha gewaarschuwd voor een aanwijzing door de Rijksministerraad. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanmorgen. Het Cft beoordeelt de opgenomen structurele oplossingen voor de tegenvallers van 102,5 miljoen gulden voor het begrotingsjaar 2017 als ‘ontoereikend’ en verwacht uiterlijk maandag 22 januari een reactie. Afhankelijk van het hierin gepresenteerde beeld wordt al dan niet overgegaan tot het berichten van de Rijksministerraad door tussenkomst van de staatssecretaris van BZK. Dit bericht kan ge- paard gaan met het advies tot het geven van een aanwijzing”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.