Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Cft uit weer kritiek op ontwerpbegroting 2019

door Op 04-01-2019

Het College Financieel Toezicht heeft weert kritiek geuit op de ontwerpbegroting van Curacao over 2019. Dat blijkt uit een brief die op 29 november naar minister van Financien Kenneth Gijsberta is gestuurd en vandaag is gepubliceerd door het Cft. Het college schrijft dat nog niet voldoende invulling gegeven is aan de aanbevelingen die het Cft heeft gedaan in zijn advies.

Ze hekelen onder meer dat de omzetbelastinginkomsten te hoog zijn begroot en de kostenbesparing hierdoor niet kloppend is. Het Cft vraagt om op basis van de bijstelling van de belastingopbrengsten te voldoende compenserende maatregelen te nemen om een sluitende begroting te krijgen. Het Cft roept in de brief om invulling te geven aan de genoemde punten, ze vermelden vooralsnog geen deadline hiervoor.