Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Eis chirurg Fa Si Oen afgewezen

door Op 17-11-2017

Het Gerecht in eerste aanleg heeft de eis van chirurg Patrick Fa Si Oen om weer toegelaten te worden in het Sint Elisabeth Hospitaal afgewezen. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad. De rechter oordeelt in zijn vonnis van afgelopen woensdag dat de directie terecht maatregelen heeft genomen. De veiligheid van patiënten zou op het spel staan door een vertrouwensbreuk binnen de vakgroep chirurgie. Bron van de problemen is een conflict tussen Fa Si Oen en zijn collega Michel Berry. Dat Fa Si Oen een vakkundige chirurg is, staat zonder twijfel vast. Dat hem de toezegging tot het ziekenhuis is ontzegd heeft te maken met de vertrouwensbreuk die is ontstaan en omdat hij niet akkoord gaat met het tekenen van een toelatingsovereekomst.