Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Isla wint kort geding: beslaglegging moet worden opgeheven

door Op 02-05-2018

De rechter heeft vandaag besloten dat Isla geen dwangsom is verschuldigd wegens overschrijding van de norm. Het beslag van 75 miljoen gulden door Stichting humanitaire zorg, omwonenden en Stichting Schoon Milieu Curacao moet worden opgeheven.

De partijen legden het beslag op, omdat het Hof in 2010 Isla verbood om benedenwinds meer dan 80 microgram per kubieke meter als jaargemiddelde bij te dragen aan de concentratie van zwaveldioxide. Als dit toch zou gebeuren, zou het Hof per jaar een dwangsom opleggen van 75 miljoen gulden.

De omwonenenden, SMOC en Stichting Humanitaire zorg waren nu van mening dat de norm in 2014 overschreden was. De rechter oordeelde vandaag dat dat niet jhet geval is, omdat de meting op exact dezelfde wijze moet plaatsvinden als is gebeurd in de eerdere rapporten uit 2008 en 2009. Dat wil zeggen dat ook op dezelfde locatie moet worden gemeten