Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

‘Kosten medicijnen, specialisten, laboratoria en uitzendingen verlagen’

door Op 03-10-2018

Uit de tweede kwartaalrapportage van 2018 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat geneesmiddelen, medische specialisten, laboratoria en medische uitzendingen de helft van alle gezondheidszorgkosten vormen, zo meld het Antilliaans Dagblad. Zo nemen geneesmiddelen alleen al een vijfde van al deze kosten voor hun rekening. In de zorgsector zijn er voornemens om maatregelen te treffen, die gericht zijn op het verlagen van de kosten van alle vier de categorieën. Minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha, schrijft dat dit is om op macro-economisch niveau de totale kosten van de gezondheidszorg op korte en lange termijn duurzaam en beheersbaar te krijgen. Er zal ook een verschuiving in het budget van de SVB gerealiseerd moeten worden, waardoor er minder kosten gemaakt worden voor deze categorieën en het gevolg hiervan zou moeten zijn dat het budget van ziekenhuiszorg aangepast kan worden naar het gewenste niveau. De regering heeft zich voorgenomen om uiterlijk eind van dit jaar de eerste maatregelen door te voeren.