Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Ook dit jaar liquiditeitssteun van Den Haag voor Sint Maarten

door Op 06-07-2018

De Rijksministerraad heeft ingestemd met het verzoek van Sint Maarten over liquiditeitssteun voor het jaar 2018. De financiële situatie van het land is na orkaan Irma sterk verslechterd. Voor het jaar 2017 heeft Sint Maarten al financiële bijstand gekregen van Nederland. Sint Maarten heeft in april dit jaar de Rijksministerraad verzocht om ook jaar bij te springen. Daarvoor moest eerst een vastgestelde begroting gepresenteerd worden dat voorzien diende te zijn van een advies van het College financieel toezicht (Cft). Daaraan is voldaan. Nederland kan liquiditeitssteun bieden op basis van artikel 36 van het Statuut, waarin wordt bepaald dat de landen elkaar hulp en bijstand verlenen. Met de Wereldbank worden door staatssecretaris Raymond Knops (foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadere afspraken gemaakt ten behoeve van verdere liquiditeitssteun aan Sint Maarten voor dit jaar en eventueel voor daaropvolgende jaren. Daarbij wordt het Cft steeds betrokken.