Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Rechter: ontslag Bestuurscollege en Eilandsraad Sint Eustatius niet in strijd met handvest VN

door Op 12-12-2018

In Sint Eustatius heeft de rechter gisteren geoordeeld dat het besluit van de Nederlandse regering om in februari van dit jaar het Bestuurscollege en de Eilandsraad van Sint Eustatius te ontslaan, niet in strijd is met het handvest van de Verenigde Naties. De rechter heeft dit oordeel geveld in een kort geding dat 2 gedeputeerden en 3 eilandraadsleden, waaronder Clyde van Putten, hadden aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Volgens de eisers was de beslissing van Nederland in strijd met internationale verdragen, zoals artikel 73 van het VN Handvest. Volgens de rechter is dat artikel sinds de inwerkingtreding van het Statuut in 1954 niet meer van kracht voor Sint Eustatius. Volgens de rechter is Sint Eustatius verder in 2010 uit vrije wil toegetreden tot het Nederlands staatsbestel. Daardoor zijn in Bonaire, Statia en Saba de Nederlandse wetten van kracht en is de Nederlandse regering op basis van de Grondwet gemachtigd in te grijpen. Er loopt momenteel nog een bodemprocedure tegen Nederland in verband met het omverwerpen van het Bestuurscollege in Sint Eustatius.