Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Schorsing Huurman blijft van kracht

door Op 03-12-2018

De schorsing  van Inspecteur-Generaal Jan Huurman blijft van kracht. Dat heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken besloten. Huurman werd door de minister van Gezondheid Suzy Camelia-Romer geschorst voor een maand. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht verzocht om deze beslissing uit te stellen.

Het Gerecht oordeelde dat de Regering in redelijkheid de Inspecteur-generaal heeft geschorst, omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen beide partijen. Het belang van de Inspecteur-generaal bij voortzetting van zijn werkzaamheden is niet belangrijker dan de verteouwensbreuk.  Dit is slechts een voorlopig oordeel van het Gerecht dat vooruitloopt op een nog in te dienen bodemzaak.