Nu on air

Title

Artist

Background

financiële steun

De regering heeft geen oog voor de kleine ondernemer als je terugkijkt op de eerste 100 dagen van het kabinet Pisas II. Dat schrijft politieke partij MAN. Kleine ondernemers hebben al drie maanden geen financiële steun ontvangen en het aanvraagportaal is ook lang gesloten gebleven. Het portaal is weliswaar net weer open, maar het is […]

Volgens de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops is het onzeker of de financiële steun aan Sint Maarten nog wordt voortgezet. Vorige week is er een petitie aan de Verenigde Naties gestuurd namens het parlement van Sint Maarten, waarin wordt gesteld dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan onderdrukking, racisme en kolonialisme door specifieke voorwaarden te stellen […]

Minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba is vandaag in Nederland aangekomen. Volgens haar hebben Aruba en Nederland een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun en het doorvoeren van hervormingen. Wever-Croes zal als alles goed loopt vrijdag aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad in Den Haag. Daar wordt een besluit genomen over het akkoord tussen […]

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops bezocht Saba op woensdag 4 november en donderdag 5 november. Tijdens zijn bezoek heeft hij aanvullende financiële steun toegezegd aan Saba voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen dollar. Het gaat onder meer om financiering om de moeilijke financiële situatie van Saba te verlichten. Zo moet met het […]