Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Verschil in gezondheid tussen mensen ‘Arme Wijken’ en algemene gezondheid

door Op 24-08-2018

De gezondheid, de leefstijl en het gebruik van de zorg van de bewoners van de Arme Wijken, gebieden waar relatief veel mensen in armoede leven, is iets minder gunstig dan voor de bewoners van heel Curaçao tezamen. Dat blijkt uit de gezondheidsenquete Curacao 2017 , thema gezondheid, leefstijl en zorggebruik in armere wijken.

Vier geografische clusters van armere wijken laten echter grote verschillen zien en hebben ieder hun specifieke aandachtspunten. Zo hebben bewoners van de armere ‘Buitengebieden’ vaker overlast van muggen en knaagdieren in de woonomgeving. Bewoners van de armere wijken in ‘Stad P’ariba di Brug’ roken vaker, gebruiken vaker softdrugs, rapporteren vaker (symptomen van) muggenziektes en ervaren minder sociale steun. Bewoners van de armere wijken in ‘Stad P’abou di Brug’ hebben vaker overlast van stank en luchtvervuiling van het industriegebied Schottegat en rapporteren ook vaker astma en allergie in de 12 maanden voor het interview.