Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

grenstoezicht

De Marechaussee heeft momenteel onvoldoende capaciteit om haar wettelijke taken op het gebied van grenstoezicht en vreemdelingentoezicht op de BES-eilanden uit te voeren, zo stelt de Raad

De staatssecretaris van Financiën is op Curaçao. Aukje de Vries  bezoekt de Caribische eilanden in het kader van het programma Versterkt Grenstoezicht. Vandaag gaat ze in gesprek met ouders die door de toeslagenaffaire getroffen zijn. Daarnaast spreekt ze het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. De Vries overlegt verder met vertegenwoordigers van organisaties die zich […]

In januari strijkt een derde groep marechaussees neer op het eiland. Zij gaan helpen bij de versterking van het grenstoezicht. Het defensiepersoneel zal meer controles uitvoeren op de luchthaven en de maritieme grens. Deze controles moeten leiden tot een vermindering van grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensenhandel en smokkel van drugs. In juli en oktober arriveerden de […]