Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

jaarrekening 2020

Het CMC heeft over 2020 een verlies geleden van 42 miljoen gulden. Dat blijkt uit de jaarrekening. Volgens ceo Gilbert Martina kan deze situatie niet lang blijven voortduren. De algemeen directeur pleit voor een duurzame en structurele oplossing. Reden voor het tekort is het ontoereikende zorgbudget van SVB. In 2020 kwam het SVB-tekort uit op […]