Nu on air

Title

Artist

Background

raad van state

De Raad van State adviseert negatief over een voorstel om de financiering van Defensie in een Rijkswet te regelen. Want als dit in een Rijkswet wordt vastgelegd krijgen Curaçao, Aruba en Sint Maarten invloed op de Nederlandse begroting. Zo beredeneert de Raad van State tegen het voorstel. Op zichzelf ziet het adviesorgaan het nut van […]

De algemene veiligheidssituatie in Venezuela is zorgelijk, maar niet zodanig dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid iedere Venezolaan asiel zou moet verlenen die daar om vraagt. Ook hoeft hij niet alle politieke opposanten bescherming te bieden. Dat oordeelt de Raad van State vandaag in twee uitspraken die gaan over Venezolanen in Nederland. Volgens de […]

De Raad van State heeft een blanco advies uitgebracht over het belastingverdrag met Malta. Dat betekent dat het adviesorgaan geen inhoudelijke opmerkingen heeft. Daarmee zijn alle bezwaren tegen het wetsontwerp van tafel. Al in 2015 is het verdrag tussen Curaçao en Malta gesloten. Maar deze is nooit door Nederland bekrachtigd. Het verdrag treedt pas in […]

De expositie ‘Kleurrijk Koninkrijk’ is gisteren geopend in Paleis Kneuterdijk in Den Haag, het hoofdkwartier van de Raad van State. In de tentoonstelling zijn de schilderijen en objecten van José Maria Capricorne te zien. ‘Kleurrijk Koninkrijk’ is samengesteld door Lusette Verboom van Galeria Alma Blou. Dat deed zij mede op verzoek van de vicevoorzitter van […]

De Rijksministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een nieuwe belastingregeling tussen Curaçao en Nederland. De nieuwe regeling moet winstverschuivingen tegengaan. Dat komt erop neer dat winsten belast worden in het land waar de activiteiten worden verricht. De Raad van State moet zich nog over het voorstel buigen. Nederland en Curaçao kennen al sinds 1 december […]

Frits Goedgedrag heeft afscheid genomen van de Raad van State. Hij was daar als staatsraad actief als een buitengewoon adviseur. De voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen en Curaçao is vorige maand 70 geworden en gaat nu dus met pensioen. Verschillende mensen bedankten hem waaronder vicevoorzitter Thom de Graaff en voormalig staatsecretaris Ank Bijleveld.

Demissionair minister-president Eugene Rhuggenaath heeft gisteren aangegeven dat hij tevreden is met het advies dat de Raad van State op 3 maart heeft gegeven. Het advies heeft betrekking op het landspakket en het COHO. Hij zegt niet in te kunnen gaan op de inhoud, omdat die nog geheim is. Maar volgens Rhuggenaath was Curaçao de […]

De COHO rijkswet is in strijd met het Statuut. Dat concludeert de Raad van State in een nog te publiceren rapport. Journalist René Zwart brengt het nieuws en baseert zich op Haagse bronnen. Nederlandse ambtenaren hebben teveel bevoegdheden. De hervormingen en geldleningen via de COHO moeten Aruba, Curaçao en Sint Maarten beter op eigen benen […]