Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

screeningswet

Er ligt een tweede aangifte tegen minister Silvania bij de Landsrecherche. Politiek activist Elvis de Andrade heeft dit keer bewijs aangeleverd over de nevenfuncties van de minister van Financiën en Gezondheid. Volgens hem zou Silvania ten tijde van de screening nog aan het roer hebben gestaan van zijn bedrijven. Dat is in strijd met de […]

Er ligt een klacht tegen Onderwijsminister Van Heydoorn bij de Landsrecherche. Indiener is Elvis de Andrade. Hij wil dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke schending van de screeningswet. Volgens hem mag de minister geen nevenfunctie bekleden. Zijn taak als voorzitter van de MFK zou tegen de wet zijn. Ook wil hij dat het Openbaar […]

Oud-bewindslieden van het kabinet-Rhuggenaath hoeven niet te getuigen in de hoger beroepszaak van Marilyn Alcalá-Wallé. Het hof heeft de onderzoekswensen van oud-minister Alcalá-Wallé vorige week afgewezen. De voormalige minister van Onderwijs en Cultuur wilde van haar oud-collega’s horen hoe zij het formulier voor kandidaat-minister hebben ingevuld voor wat betreft nevenfuncties. Het ex-PAR-lid moest aftreden toen […]