Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

ABVO

Vakbond ABVO had op 20 mei in een brief aan de minister gevraagd om het geld eerder uit te betalen om dat ze zien dat veel leden het financieel lastig hebben.

Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over de werkomstandigheden; zo klagen werknemers klagen al veel langer over muffe geur en schimmel langs de muren en op bureaus

Vakbonden geven aanmaning en een deadline van 30 dagen aan de regering

ABVO moet haar leden via radio en televisie oproepen om hun werkzaamheden per direct te hervatten volgens het geldende dienstrooster.

Een groep werknemers heeft op 6 februari het werk neergelegd vanwege onhygiënische omstandigheden, maar de overheid eist dat de acties worden beëindigd

ABVO, NAPB, SAP, STRAF en SITEK laten weten dat ze het hebben gehad met opruiende berichten van de minister op Facebook

Volgens vakbond ABVO is er een tekort van drie tot vijf personen in vaste dienst

Niet iedereen is geïnteresseerd in een eindejaarsfeest. Daarom heeft ambtenarenvakbond ABVO een verzoek ingediend bij minister Silvania. Abvo stelt voor om een waardebon te geven aan degenen die niet naar het kerstfeest gaan. De ambtenaren van Financiën en GMN zijn uitgenodigd voor een kerstdiner en feest bij het Marriott. Dat wordt bekostigd met overheidsgeld. Alle […]

Voorlopig zullen de ambtenaren van de Technische Hygiënezorg geen keuringen uitvoeren. Het personeel voert actie. Ze zijn niet blij met hun werkplek. Er is sprake van achterstallig onderhoud. De meeste toiletten werken niet, verschillende airco’s zijn defect en er is schimmel geconstateerd. Verder klagen de ambtenaren over daklekkages en rommel. Ze hervatten pas het werk […]

De werknemers van de Ontvanger weigeren terug te keren naar hun werkplek. De slecht functionerende airco’s in het WTC zijn een bottleneck. De werknemers klagen over schimmel, hitte, maar ook een vieze lucht. Zolang de airco’s niet optimaal functioneren zullen de invorderaars van de ontvanger niet op het werk verschijnen. Dat hebben ze gisteren meegedeeld […]

Het douanepersoneel heeft vanmorgen het werk neergelegd. De ambtenaren hebben zich verzameld in het Abvo-gebouw in Brievengat. Volgens de vakbond STrAF is het personeel al geruime tijd ontevreden. Zo zijn er onduidelijkheden over hun rechtspositie en kampt de organisatie met een enorm personeelstekort. De werknemers willen dat de overheid actie onderneemt.  

Het brandweerpersoneel legde gisteren het werk neer. De werknemers verzamelden zich bij ambtenarenvakbond Abvo. Daar spraken ze over de onderwerpen die hen dwars zitten. Een van de problemen zijn de verlofdagen die de werknemers moeten krijgen als ze examen moeten afleggen. Hoogstwaarschijnlijk zit de brandweer vandaag met de minister van Justitie om de tafel. Hij […]

Wendy Calmes is de nieuwe voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden. Calmes vertegenwoordigt ambtenarenvakbond Abvo. Hij volgt Frensel Josefina van onderwijsvakbond Sitek op. Ook het vicevoorzitterschap is gewijzigd. Rosiël Windster is de nieuwe plaatsvervangende voorzitter. Zij is lid van politiebond NAPB. De centrale commissie van vakbonden is een overlegplatform van de publieke sector. De […]

De minister van Financiën heeft tegen het zere been van de Abvo geschopt. Silvania heeft naar eigen zeggen een doorbraak bereikt in een paar langlopende kwesties. Het zou gaan om de rechtspositie van douaniers, de cao van Fundashon Wega di Number Kòrsou en de reorganisatie van de Belastingdienst. Het beeld dat de minister schept komt […]

De onrust bij het douanepersoneel is afgenomen. Gisteren legden de douaneambtenaren kort het werk neer omdat er niet naar hen wordt geluisterd. Het gaat dan met name om zaken die te maken hebben met hun rechtspositie, zoals promoties en jubileumuitkeringen. Om het douanepersoneel tegemoet te komen vergadert de leiding vanaf maandag om de zes weken […]